Multimetr uniwersalny TRMS 1kHz, MEM, USB - Kyoritsu KEW1052

Multimetr uniwersalny TRMS 1kHz, MEM, USB - Kyoritsu KEW1052

: BI*103879
: nowy
0,00 zł
Brutto

Multimetr uniwersalny TRMS 1kHz, MEM, USB - Kyoritsu KEW1052

Dane:

 • Producent: Kyoritsu
 • nr katalogowy: 103879

DANE TECHNICZNE KEW1052

Cechy szczególne i funkcje specjalne:

 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Pomiar wartości średniej (MEAN)
 • DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • °C/°F - wybór skali odczytu temperatury
 • Pamięć pomiarów: automatyczna 1600 danych, manualna 100 danych
 • RANGE HOLD - zablokowanie zakresu pomiarowego
 • RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
 • 0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru rezystancji
 • 0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru pojemności
 • Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • SELECT - wybór funkcji alternatywnej
 • SENSOR - pomiary przy użyciu różnego rodzaju przystawek pomiarowych
 • Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy
 • POMIARY I DOKŁADNOŚCI

Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (-10°C do 18°C lub 28°C do 55°C)

Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 80%

Test ciągłości

Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd pomiarowy [A]Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Zakres max. wykrywalności R [Ω]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
<3,5 <1,2m 600 0,1 50 1000 1000

DCV - napięcie stałe

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [Ω]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
600m 0,1m 0,09 2 10M 1000 1000
6 0,001 0,09 2 11M 1000 1000
60 0,01 0,09 2 10M 1000 1000
600 0,1 0,09 2 10M 1000 1000
1000 1 0,15 2 10M 1000 1000

NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego 60dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%

Czas odpowiedzi 1 s. max

CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego 120dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k Ω)

ACV - napięcie przemienne

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
600m 0,1m 0,5 5 50 60 10M 200p 1000 1000
600m 0,1m 1,0 5 40 500 10M 200p 1000 1000
600m 0,1m 1,5 5 500 1k 10M 200p 1000 1000
6 0,001 0,5 5 50 60 11M 50p 1000 1000
6 0,001 1,0 5 40 500 11M 50p 1000 1000
6 0,001 1,5 5 500 1k 11M 50p 1000 1000
60 0,01 0,5 5 50 60 10M 50p 1000 1000
60 0.01 1.0 5 40 500 10M 50p 1000 1000
60 0.01 1.5 5 500 1k 10M 50p 1000 1000
600 0.1 0.5 5 50 60 10M 50p 1000 1000
600 0.1 1.0 5 40 500 10M 50p 1000 1000
600 0.1 1.5 5 500 1k 10M 50p 1000 1000
1000 1 0.5 5 50 60 10M 50p 1000 1000
1000 1 1.0 5 40 500 10M 50p 1000 1000

Współczynnik szczytu: CF<3

CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego 60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)

Czas odpowiedzi 2s. max

Dla przebiegów niesinusoidalnych należy dodać ± (2% + 2% pełnej skali).

Dokładność określona dla 5-100% zakresu oraz 1000V od 300 do 1000V mniej niż 1500V.

DCA - prąd stały

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
600u 0,1u 0,2 5 120 1000 440m
6000u 1u 0,2 5 120 1000 440m
60m 0,01m 0,2 5 3,3 1000 440m
440m 0,1m 0,5 5 3,3 1000 440m
6 0,001 0,5 5 0,1 1000 10
10 0,01 0,5 5 0,1 1000 10

Czas odpowiedzi 1s. max

ACA - prąd przemienny

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
600u 0,1u 0,75 5 50 60 120 1000 440m
600u 0,1u 1,5 5 40 1k 120 1000 440m
6000u 1u 0,75 5 50 60 120 1000 440m
6000u 1u 1,5 5 40 1k 120 1000 440m
60m 0,01m 0,75 5 50 60 3,3 1000 440m
60m 0,01m 1,5 5 40 1k 3,3 1000 440m
440m 0,1m 0,75 5 50 60 3,3 1000 440m
440m 0,1m 1,5 5 40 1k 3,3 1000 440m
6 0,001 0,75 5 50 60 0,1 1000 10
6 0,001 1,5 5 40 1k 0,1 1000 10
10 0,01 0,75 5 50 60 0,1 1000 10
10 0,01 1,5 5 40 1k 0,1 1000 10

Czas odpowiedzi 3s. max

Dla przebiegów niesinusoidalnych należy dodać ± (2% + 2% pełnej skali).

Dokładność określona dla 5-100% zakresu oraz 10A od 2 do 10A.

Współczynnik szczytu: CF<3

Rezystancja

Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd testu [A]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
600 0,1 0,4 1 3,5 1,2m 1000 1000
6k 0,001k 0,4 1 1,3 110u 1000 1000
60k 0,01k 0,4 1 1,3 13u 1000 1000
600k 0,1k 0,4 1 1,3 1,3u 1000 1000
6M 0,001M 0,5 1 1,3 130n 1000 1000
40M 0,01M 1,0 2 1,3 130n 1000 1000

Dokładność specyfikowana po wyzerowaniu na zakresach od 600 Ω do 6k Ω

Czas odpowiedzi 10s. max dla 6M Ω do 40M Ω / 2s. max dla 600 Ω do 600k Ω

Pojemność

Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenie ACrms [V]
10n 0,01n 2,0 10 1000
100n 0,1n 2,0 5 1000
1u 0,001u 2,0 5 1000
10u 0,01u 2,0 5 1000
100u 0,1u 3,0 5 1000
1000u 1u 3,0 5 1000

Dokładność specyfikowana po wyzerowaniu na zakresach od 10nF do 1uF

Częstotliwość

Zakres [Hz]Rozdzielczość [Hz]DokładnośćCzułość
10,00-99,99 0,01 0,02%+1c 0,3-600Vrms
90,00-999,9 0,1 0,02%+1c 0,3-600Vrms
0,900-9,999k 0,001k 0,02%+1c 0,4-600Vrms
9,00-99,99k 0,01k 0,02%+1c 0,8-100Vrms

Temperatura

Wartość min [°C]Wartość max [°C]Rozdzielczość [°C]Dokładność [%]Dokładność [°C]Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
-50 600 0,1 2,0 3 1000

Test diod

Napięcie rozwartego obwodu (DC)Prąd pomiarowyZakresRozdzielczośćDokładność
<3,5VDC 0,5mA 2V 1mV 1,0%+2c

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 1000VACrms

Producent: Kyoritsu

Kraj pochodzenia: Japonia

Gwarancja: 12 miesięcy

Zgodność z normami:

 • Kat. IV 600V AC/DC
 • Kat. III 1000V AC/DC
 • PN-EN61010-031
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • PN-EN61326

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna: 6880VAC przez 5s.

Interfejsy połączeniowe

Optyczny USB

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:

 • Sygnalizacja przekroczenia zakresu
 • komunikat (OL) lub (-OL)
 • Wyświetlacz LCD
 • 4 cyfry (7 segmentów) maksymalne wskazanie 6000, Hz:9999
 • Próbkowanie: 5 razy/s
 • Hz: 1 raz/s, R (6M Ω/40M Ω):2,5 razy/s, C (1000uF): 0,14 razy/s
 • Wskazanie polaryzacji automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
 • Wskaźnik analogowy - Bargraf
 • Próbkowanie 25 razy/s
 • Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie bateryjne - baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) 4 szt.

Żywotność baterii: 300 godz.

Sygnalizacja wyczerpania baterii 

Automatyczne wyłączenie zasilania po 20 min. bezczynności

Warunki pracy:

 • 40°C÷55°C, wilgotność względna RH<70%
 • -10°C÷55°C, wilgotność względna RH<80%

Warunki przechowywania: -30°C÷70°C, wilgotność względna RH<70%

Maksymalna wysokość pracy: 2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego 2

Wymiary i masa

Wys. (Dł.) [mm]Szer. [mm]Głęb. [mm]Masa [g]
192 90 49 560g

Wyposażenie standardowe

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

 • Drukarka KEW8246
 • Zasilacz do drukarki KEW8248
 • Papier termiczny
 • Zestaw do komunikacji z drukarką KEW8243
 • Przewody pomiarowe z krokodylkami
 • Pokrowiec na miernik, przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC
 • Sonda temperatury (8405), (8406), (8407), (8408), BKP60 [nr kat.105029]
 • TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
 • KEW8241 -Adapter USB, kabel i oprogramowanie

BI*103879

Opis

Producent
Kyoritsu
Opakowanie
Pudełko
Ilość sztuk w opakowaniu
1 szt.
Grupa aparatury pomiarowej do pomiarów elektrycznych
Multimetry cyfrowe i analogowe
Multimetr
uniwersalny
Multimetry
cyfrowe

16 innych produktów w tej samej kategorii: