Multimetr uniwersalny TRMS 20kHz, MEM, USB - Kyoritsu KEW1061

Multimetr uniwersalny TRMS 20kHz, MEM, USB - Kyoritsu KEW1061

: BI*103873
: nowy
0,00 zł
Brutto

Multimetr uniwersalny TRMS 20kHz, MEM, USB - Kyoritsu KEW1061

Dane:

 • Producent: Kyoritsu
 • nr katalogowy: 103873

DANE TECHNICZNE KEW1061

Cechy szczególne i funkcje specjalne:

 • TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • °C/°F - wybór skali odczytu temperatury
 • AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Pamięć pomiarów: automatyczna 1000 danych, manualna 100 danych
 • RANGE HOLD - zablokowanie zakresu pomiarowego
 • RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
 • 0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru pojemności
 • 0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru rezystancji
 • Funkcja dBm, dB - obliczenia logarytmiczne
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • SELECT - wybór funkcji alternatywnej
 • Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,05 x (określona dokładność)/°C (-20°C do 18°C lub 28°C do 55°C)

Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 80%

Test ciągłości

Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd pomiarowy [A]Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Zakres max. wykrywalności R [Ω]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
<5 0,5m 500 0,1 100 1000 1000

DCV - napięcie stałe

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [Ω]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
50m 0,001m 0,05 10 100M 1000 1000
500m 0,01m 0,02 2 100M 1000 1000
2400m 0,1m 0,02 2 100M 1000 1000
5 0,0001 0,025 5 10M 1000 1000
50 0,001 0,03 2 10M 1000 1000
500 0,01 0,03 2 10M 1000 1000
1000 0,1 0,03 2 10M 1000 1000

NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego 70dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1% 

na zakresie 50mV 80dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%

Czas odpowiedzi 0,3s. max

CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego 100dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k Ω)

ACV - napięcie przemienne

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500m 0,01m 1,5 30 10 20 11M 50p 1000 1000
500m 0,01m 0,7 30 20 10k 11M 50p 1000 1000
500m 0,01m 2,0 50 10k 20k 11M 50p 1000 1000
5 0,0001 1,5 30 10 20 11M 50p 1000 1000
5 0,0001 0,7 30 20 10k 11M 50p 1000 1000
5 0,0001 2,0 50 10k 20k 11M 50p 1000 1000
50 0,001 1,5 30 10 20 10M 50p 1000 1000
50 0,001 0,7 30 20 10k 10M 50p 1000 1000
50 0,001 2,0 50 10k 20k 10M 50p 1000 1000
500 0,01 1,5 30 10 20 10M 50p 1000 1000
500 0,01 0,7 30 20 10k 10M 50p 1000 1000
500 0,01 2,0 50 10k 20k 10M 50p 1000 1000
1000 0,1 1,5 30 10 20 10M 50p 1000 1000
1000 0,1 0,7 30 20 1k 10M 50p 1000 1000
1000 0,1 3,0 30 1k 10k 10M 50p 1000 1000

Współczynnik szczytu: CF<1,5 na zakresie 1000V CF<3

CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego 80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)

Czas odpowiedzi 1s. max

Napięcie DCV+ACV

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
5 0,0001 1,5 10 10 20 11M 50p 1000 1000
5 0,0001 1,0 10 20 10k 11M 50p 1000 1000
5 0,0001 2,0 10 10k 20k 11M 50p 1000 1000
50 0,001 1,5 10 10 20 10M 50p 1000 1000
50 0,001 1,0 10 20 10k 10M 50p 1000 1000
50 0,001 2,0 10 10k 20k 10M 50p 1000 1000
500 0,01 1,5 10 10 20 10M 50p 1000 1000
500 0,01 1,0 10 20 10k 10M 50p 1000 1000
500 0,01 2,0 10 10k 20k 10M 50p 1000 1000
1000 0,1 1,5 10 10 20 10M 50p 1000 1000
1000 0,1 1,0 10 20 1k 10M 50p 1000 1000

Współczynnik szczytu: CF<1,5 na zakresie 1000V CF<3

CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego 80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)

Czas odpowiedzi ok. 2s.

DCA - prąd stały

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 0,2 5 110 1000 440m
5000u 0,1u 0,2 5 110 1000 440m
50m 0,001m 0,2 5 4 1000 440m
500m 0,01m 0,2 5 4 1000 440m
5 0,0001 0,6 10 0,1 1000 10
10 0,001 0,6 5 0,1 1000 10

Czas odpowiedzi 0,3s. max

Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA.

ACA - prąd przemienny

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 1,5 20 10 20 110 1000 440m
500u 0,01u 1,0 20 20 1k 110 1000 440m
5000u 0,1u 1,5 20 10 20 110 1000 440m
5000u 0,1u 1,0 20 20 1k 110 1000 440m
50m 0,001m 1,5 20 10 20 4 1000 440m
50m 0,001m 1,0 20 20 1k 4 1000 440m
500m 0,01m 1,5 20 10 20 4 1000 440m
500m 0,01m 1,0 20 20 1k 4 1000 440m
5 0,0001 1,5 20 10 20 0,1 1000 10
5 0,0001 1,0 20 20 1k 0,1 1000 10
10 0.001 1.5 20 10 20 0.1 1000 10
10 0.001 1.0 20 20 1k 0.1 1000 10

Czas odpowiedzi 1s. max

Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA

Współczynnik szczytu: CF<3

Prąd DCA+ACA

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Czestotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 2,0 10 10 20 110 1000 440m
500u 0,01u 1,5 10 20 1k 110 1000 440m
5000u 0,1u 2,0 10 10 20 110 1000 440m
5000u 0,1u 1,5 10 20 1k 110 1000 440m
50m 0,001m 2,0 10 10 20 4 1000 440m
50m 0,001m 1,5 10 20 1k 4 1000 440m
500m 0,01m 2,0 10 10 20 4 1000 440m
500m 0,01m 1,5 10 20 1k 4 1000 440m
5 0,0001 2,0 10 10 20 0,1 1000 10
5 0,0001 1,5 10 20 1k 0,1 1000 10
10 0,001 2,0 10 10 20 0,1 1000 10
10 0,001 1,5 10 20 1k 0,1 1000 10

Współczynnik szczytu: CF<3

Czas odpowiedzi 2s. max

Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA

Rezystancja

Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Napięcie rozwartego obwodu [V]Prąd testu [A]Zabezpieczenie ACrms [V]
500 0,01 0,1 2 2,5 1m 1000
5k 0,0001k 0,1 2 2,5 0,25m 1000
50k 0,001k 0,1 2 2,5 25u 1000
500k 0,01k 0,1 2 2,5 2,5u 1000
5M 0,0001M 0,5 2 2,5 1,5u 1000
50M 0,001M 1,0 2 2,5 0,13u 1000

Czas odpowiedzi 5s. max dla 5M Ω-50M Ω / 1s. max dla 500 Ω-500k Ω

Pojemność

Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenie ACrms [V]
5n 0,001n 1,0 5 1000
50n 0,01n 1,0 5 1000
500n 0,1n 1,0 5 1000
5u 0,001u 1,0 5 1000
50u 0,01u 1,0 5 1000
500u 0,1u 2,0 5 1000
5m 0,001m 3,0 5 1000
50m 0,01m 3,0 5 1000

Częstotliwość

Zakres [Hz]Rozdzielczość [Hz]Dokładność
2,000-9,999 0,001 0,02%+1c
9,00-99,99 0,01 0,02%+1c
90,0-999,9 0,1 0,02%+1c
0,900-9,999k 0,001k 0,02%+1c
9,00-99,99k 0,01k 0,02%+1c

Temperatura

Wartość min [°C]Wartość max [°C]Rozdzielczość [°C]Dokładność [%]Dokładność [°C]Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
-200 1372 0,1 1,0 1,5 1000

Wypełnienie impulsu

Zakres [%]Rozdzielczość [%]Dokładność
10-90 1 1,0%

Test diod

Napięcie rozwartego obwodu (DC)Prąd pomiarowyZakresRozdzielczośćDokładność
<5V 0,5mA 2,4V 0,0001V 1,0%+2c

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 1000VACrms

Producent: Kyoritsu

Kraj pochodzenia: Japonia

Gwarancja: 12 miesięcy

Zgodność z normami:

 • Kat. IV 600V AC/DC
 • Kat. III 1000V AC/DC
 • PN-EN61010-031
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326
 • PN-EN55011

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna: 6880VAC przez 5 s.

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:

 • Sygnalizacja przekroczenia zakresu
 • komunikat (OL) lub (-OL)
 • Wyświetlacz LCD
 • 5 cyfr (7 segmentów) maksymalne wskazanie 50000 ciągłość, C:5000, Hz:9999
 • Próbkowanie: 6 razy/s
 • (Hz: 1raz/s, R: 4 razy/s, C - 50mF: 0,03 razy/s)
 • Wskazanie polaryzacji automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
 • Wskaźnik analogowy - Bargraf
 • Próbkowanie 15 razy/s
 • Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie bateryjne - baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) 4 szt.

Żywotność baterii: 120 godz. dla typowej baterii alkalicznej

Sygnalizacja wyczerpania baterii

Automatyczne wyłączenie zasilania po 20 min. bezczynności

Warunki pracy:

40°C÷55°C, wilgotność względna RH<70%

-20°C÷55°C, wilgotność względna RH<80%

Warunki przechowywania: -40°C÷70°C, wilgotność względna RH<70%

Maksymalna wysokość pracy:2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego 2

Wymiary i masa

Wys. (Dł.) [mm]Szer. [mm]Głęb. [mm]Masa [g]
192 90 49 560g

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para) (7220)
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

 • Zasilacz do drukarki KEW8248
 • Papier termiczny
 • Drukarka KEW8246
 • Zestaw do komunikacji z drukarką KEW8243
 • Pokrowiec na miernik, przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC (9150)
 • Sonda temperatury (8405), (8406), (8407), (8408), BKP60 [nr kat.105029]
 • TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
 • KEW8241 -Adapter USB, kabel i oprogramowanie

BI*103873

Opis

Producent
Kyoritsu
Opakowanie
Pudełko
Ilość sztuk w opakowaniu
1 szt.
Grupa aparatury pomiarowej do pomiarów elektrycznych
Multimetry cyfrowe i analogowe
Multimetr
uniwersalny
Multimetry
cyfrowe

16 innych produktów w tej samej kategorii: