Multimetr TRMS, VFD, 4~20mA, dBm, T1/2, USB - Brymen BM869s

Multimetr TRMS, VFD, 4~20mA, dBm, T1/2, USB - Brymen BM869s

: BI*102092
: nowy
0,00 zł
Brutto

Multimetr TRMS, VFD, 4~20mA, dBm, T1/2, USB - Brymen BM869s

Dane:

 • Producent: Brymen
 • nr katalogowy: 102092

Brymen BM869s to multimetr profesjonalny „heavy duty” z dokładnością bazową 0,02% (DCV). Może służyć jako multimetr wzorcowy w systemach jakości i do pomiarów w przemyśle z uwagi na najwyższy poziom ochrony. Oferuje b. dużo funkcji łącznie z pomiarem przewodności (nS), tłumienia (dBm), pętli sterowania (%4~20mA) i temperatury (T1, T2, T1-T2). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna (TrueRMS) dla ACV/ACA w paśmie częstotliwości do 100kHz i także ze składową stałą (AC, DC+AC). W mierniku najwcześniej wprowadzono funkcję VFD(V&Hz) do pomiaru napięcia i częstotliwości na wyjściu falowników (0~1000V AC, 5~440Hz). Dalsze funkcje to wychwytywanie krótkotrwałych impulsów CREST Max/Min (nawet 0,8ms), rejestracja (Max, Min, Avg) i pomiar różnicowy (obydwie z automatyczną zmianą zakresów). Wysoki stopień ochrony: przeciążenie 1000V, przepięcia 12kV, bezpieczeństwo CAT IV 1000V. Miernik ma podwójny, podświetlany LCD ze zliczaniem do 50000/500000(DCV) i próbkowaniem 5x/s oraz szybki bargraf analogowy. Wyjście USB do współpracy z PC.

True RMS do 100kHz (AC&AC+DC), LCD 5-4/5 cyfry (500 000 max), CAT IV 1000V, ochrona przeciwprzepięciowa 12 kV, VFD, USB

BM 869s, BM 867s to multimetry tajwańskiej firmy BRYMEN, jednego z czołowych producentów wysokiej jakości przyrządów pomiarowych.

BM 869s oferuje mnogość funkcji, łącznie z pomiarem przewodności (nS), tłumienia (dBm), pętli prądowej (4~20mA), dwukanałowym pomiarem temperatury i ekstremalnymi zakresami innych wielkości.

BM 869s wprowadza nową funkcję VFD (Variable Frequency Drive) jednoczesnego pomiaru napięcia i częstotliwości dedykowaną do pomiarów większości napędów z przemiennikami częstotliwości w zakresie napięć 5~1000V i częstotliwości 5~440Hz.

BM 869s mierzy rzeczywistą wartość skuteczną prądów i napięć przemiennych, także ze składową stałą (AC+DC) w paśmie częstotliwości 20Hz~100kHz dla napięć i 40Hz~100kHz dla prądów.

BM 867s oferuje również wiele funkcji, łącznie z pomiarem przewodności (nS), tłumienia (dBm) i pętli prądowej (4~20mA). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna prądów i napięć przemiennych, także ze składową stałą, w paśmie częstotliwości 45Hz~20kHz dla napięć i 45~1kHz dla prądów.

Przyrządy posiadają podwójny podświetlany wyświetlacz LCD z 41 - segmentowym szybkim bargrafem. Pierwszy wyświetlacz zlicza do 50 000 max (99 999 dla Hz) z próbkowaniem 5x/s i jest przełączany na 500 000 max (przy pomiarze DCV); pomocniczy zlicza do 9999 max.

Zastosowane algorytmy umożliwiają uzyskanie ciekawych zestawień odczytu mierzonych wielkości. Poza typowym jednoczesnym wyświetlaniem ACV + Hz, ACA + Hz, dBm + Hz, Hz + %Duty możliwy jest jednoczesny odczyt DCV +ACV, (DCV+ACV) + ACV, DCA + ACA, (DCA+ACA) + ACA, a więc oglądanie składowej stałej i przemiennej wartości True RMS lub składowej przemiennej na tle całkowitej wartości True RMS (AC+DC)i innych kombinacji mierzonych wielkości.

Wysoki stopień bezpieczeństwa (CAT IV 1000V), ochrony przeciwprzepięciowej (12kV) i ochrony przeciążeniowej na wszystkich zakresach pozwala na stosowanie przyrządów w przemyśle i energetyce, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, zapewniając przy tym bezpieczeństwo pomiarów i pełną ochronę przed uszkodzeniami.

FUNKCJE I CECHY SPECJALNE

 • VFD V&Hz - innowacyjna funkcja pozwalająca mierzyć jednocześnie częstotliwość 5~440Hz i napięcie 5~1000V (BM 869s); funkcja dedykowana do pomiaru większości rodzajów falowników
 • CREST - rejestracja z automatyczną zmianą zakresów wartości MAX, MIN impulsów o czasie trwania nie mniej niż 1ms
 • REC - 50ms rejestracja z automatyczną zmianą zakresów wartości MAX, MIN i AVG (średnia) z pomiarów
 • BEEP-JACK™ - akustyczny i wizualny alarm złego podłączenia przewodów pomiarowych

POZOSTAŁE CECHY

• Podwójny, podświetlany LCD z 41 - segmentowym bargrafem analogowym

• Szybkie próbkowanie: LCD 5 x/s (tryb 50 000 max), bargraf analogowy 60 x/s

• Bardzo szybkie autozakresy

• Wybór zakresów automatyczny lub manualny

• Bazowa dokładność 0,02% (DCV-BM 869s), 0,03% (DCV-BM 867s)

• Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej AC&AC+DC dla napięć przemiennych: (25Hz~100kHz) - BM 869s, (25Hz~20kHz) -BM 867s i prądów przemiennych: (40Hz~100kHz) - BM 869s, (40Hz~1kHz) - BM 867s

• Pomiar konduktancji (nS) - wirtualne rozszerzenie pomiaru rezystancji do GΩ, pozwalające mierzyć upływności

• Pomiar dBm z wyborem 20 impedancji od 4Ω~1200Ω

• Pomiar pojemności aż do 25mF

• Dwukanałowy pomiar temperatury z jednoczesnym wyświetlaniem T1&T2 lub T2&T1-T2 (BM 869s)

• Bezpośrednie przejście do pomiaru Hz podczas pomiaru ACV i ACA

• Δ - pomiar różnicowy

• Optyczne złącze USB do współpracy z PC

• HOLD - “zamrożenie” pomiaru na LCD

• Inteligentne automatyczne wyłączanie (po 17 minutach)

• Sygnalizacja wyczerpania baterii

• Uniwersalna podstawka mogąca służyć do postawienia lub do zawieszenia przyrządu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne:

 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Pomiar temperatury dwukanałowy
 • RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • REC - rejestracja wartości MAX, MIN
 • + AVG
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
 • impulsów >1ms
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • VFD (ACV&Hz) - jednoczesny pomiar napięcia i częstotliwości falowników
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)

Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%

Test ciągłości

Zakres min. wykrywalności R [Ω]Zakres max. wykrywalności R [Ω]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
20 200 1450 1050

Czas odpowiedzi <100us

DCV - napięcie stałe

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [Ω]Imp. wej. [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500m 0,01m 0,02 2 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,02 2 10M 60p 1450 1050
50 0,001 0,03 2 10M 60p 1450 1050
500 0,01 0,04 2 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 0,15 2 10M 60p 1450 1050

Rozdzielczość podano dla trybu wyświetlania do 50000 max

ACV - napięcie przemienne

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500m 0,01m 1,2 40 20 45 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 1,2 40 20 45 10M 60p 1450 1050
50 0,001 1,2 40 20 45 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20 45 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20 45 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,3 20 45 300 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,4 30 45 300 10M 60p 1450 1050
50 0,001 0,4 30 45 300 10M 60p 1450 1050
500 0,01 0,5 40 45 300 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 0,5 40 45 300 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,3 20 300 5k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,4 40 300 5k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 0,4 40 300 5k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 0,4 40 300 5k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 0,8 40 300 1k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,5 30 5k 20k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,7 40 5k 20k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 0,7 40 5k 20k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 0,5 40 5k 20k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 5k 20k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 2,5 40 20k 100k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 4,0 40 20k 100k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 4,0 40 20k 100k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20k 100k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20k 100k 10M 60p 1450 1050
5 (VFD) 0,0001 3,0 80 5 20 1450 1050
50 (VFD) 0,001 3,0 80 5 20 1450 1050
500 (VFD) 0,01 3,0 80 5 20 1450 1050
1000 (VFD) 0,1 3,0 80 5 20 1450 1050
5 (VFD) 0,0001 2,0 50 20 200 1450 1050
50 (VFD) 0,001 2,0 50 20 200 1450 1050
500 (VFD) 0,01 2,0 50 20 200 1450 1050
1000 (VFD) 0,1 2,0 50 20 200 1450 1050
5 (VFD) 0,0001 6,0 80 200 440 1450 1050
50 (VFD) 0,001 6,0 80 200 440 1450 1050
500 (VFD) 0,01 6,0 80 200 440 1450 1050
1000 (VFD) 0,1 6,0 80 200 440 1450 1050

Współczynnik szczytu:

 • CF<2,25:1 w pełnej skali
 • CF<4,5:1 w połowie skali

W trybie VFD dokładność liniowo zmniejsza się od 2%+50c przy 200Hz do 6%+80c prz 440Hz

Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr

Napięcie DCV+ACV

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500m 0,01m 1,5 40 20 45 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 1,5 40 20 45 10M 60p 1450 1050
50 0,001 1,5 40 20 45 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20 45 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20 45 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,45 40 45 300 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,7 80 45 300 10M 60p 1450 1050
50 0,001 0,7 80 45 300 10M 60p 1450 1050
500 0,01 0,7 40 45 300 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 0,7 40 45 300 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,8 40 300 5k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,8 40 300 5k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 0,8 40 300 5k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 0,8 40 300 5k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1,0 40 300 1k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 1,0 30 5k 20k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 1,5 40 5k 20k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 1,5 40 5k 20k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 1,5 40 5k 20k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 5k 20k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 3,5 40 20k 100k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 4,0 40 20k 100k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 4,0 40 20k 100k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20k 100k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20k 100k 10M 60p 1450 1050

Współczynnik szczytu:

 • CF<2,25:1 w pełnej skali
 • CF<4,5:1 w połowie skali

Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr

DCA - prąd stały

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 0,15 20 150 1000 0,44
5000u 0,1u 0,1 20 150 1000 0,44
50m 0,001m 0,15 20 3,3 1000 0,44
500m 0,01m 0,15 30 3,3 1000 0,44
5 0,0001 0,5 20 0,045 1000 11
10 0,001 0,5 20 0,045 1000 11

10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

Prąd DCA+ACA

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Czestotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 0,5 50 50 60 150 1000 0,44
5000u 0,1u 0,5 50 50 60 150 1000 0,44
50m 0,001m 0,5 50 50 60 3,3 1000 0,44
500m 0,01m 0,5 50 50 60 3,3 1000 0,44
5 0,0001 0,5 50 50 60 0,045 1000 11
10 0,001 0,5 50 50 60 0,045 1000 11
500u 0,01u 0,7 50 40 1k 150 1000 0,44
5000u 0,1u 0,7 50 40 1k 150 1000 0,44
50m 0,001m 0,7 50 40 1k 3,3 1000 0,44
500m 0,01m 0,7 50 40 1k 3,3 1000 0,44
5 0,0001 0,7 50 40 1k 0,045 1000 11
10 0,001 0,7 50 40 1k 0,045 1000 11
500u 0,01u 2,0 50 1k 20k 150 1000 0,44
5000u 0,1u 2,0 50 1k 20k 150 1000 0,44
50m 0,001m 2,0 50 1k 20k 3,3 1000 0,44
500m 0,01m 2,0 50 1k 20k 3,3 1000 0,44
5 0,0001 1k 20k 0,045 1000 11
10 0,001 1k 20k 0,045 1000 11
500u 0,01u 5,0 50 20k 100k 150 1000 0,44
5000u 0,1u 5,0 50 20k 100k 150 1000 0,44
50m 0,001m 5,0 50 20k 100k 3,3 1000 0,44
500m 0,01m 5,0 50 20k 100k 3,3 1000 0,44
5 0,0001 20k 100k 0,045 1000 11
10 0,001 20k 100k 0,045 1000 11

10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

Rezystancja

Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Napięcie rozwartego obwodu [V]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500 0,01 0,07 10 3 1450 1050
5k 0,0001k 0,07 2 1,3 1450 1050
50k 0,001k 0,1 2 1,3 1450 1050
500k 0,01k 0,1 2 1,3 1450 1050
5M 0,0001M 0,3 6 1,3 1450 1050
50M 0,001M 2,0 10 1,3 1450 1050
*99nS 0,01nS 2,0 10 1,3 1450 1050

Pojemność

Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
50n 0,01n 0,8 3 1450 1050
500n 0,1n 0,8 3 1450 1050
5u 0,001u 1,5 3 1450 1050
50u 0,01u 2,5 3 1450 1050
500u 0,1u 3,5 5 1450 1050
5m 0,001m 5,0 5 1450 1050
25m 0,01m 6,5 5 1450 1050

Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

Częstotliwość

Zakres [Hz]DokładnośćCzułośćFunkcja
5-1M 0,002%+4c 2,5V (prostokąt) DCmV-Logic
10-200k 0,02%+4c 100mV 500mV
10-200k 0,02%+4c 0,5V 5V
10-100k 0,02%+4c 5V 50V
10-100k 0,02%+4c 50V 500V
10-10k 0,02%+4c 500V 1000V
10-440 0,02%+4c 0,5V-2V VFD 5V
10-440 0,02%+4c 5V-20V VFD 50V
10-440 0,02%+4c 50V-200V VFD 500V
10-10k 0,02%+4c 50 μA 500 μA
10-10k 0,02%+4c 500 μA 5000 μA
10-10k 0,02%+4c 5mA 50mA
10-10k 0,02%+4c 50mA 500mA
10-3k 0,02%+4c 1A 5A
10-3k 0,02%+4c 10A 10A

Czułość trybu VFD spada liniowo z 10% pełnej skali przy 200Hz do 40% pełnej skali przy 440Hz

Temperatura

Wartość min [°C]Wartość max [°C]Dokładność [%]Dokładność [°C]Zabezpieczenia DCpeak [V]Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
-50 1000 0,3 1,5 1450 1050

Funkcja pomiaru różnicy temperatur

Dokładność nie uwzględnia dokładności termopary

Wypełnienie impulsu

Zakres [%]DokładnośćCzęstotliwość [Hz]
0,10-99,99 3c/kHz+2c 5-500k

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego

przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms

Test diod

Napięcie rozwartego obwodu (DC)Prąd pomiarowyZakresRozdzielczośćDokładność
3,5V 0,4mA 0-2V 0,0001 1,0%+1c

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego

przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms

Test pętli prądowej

Zakres [A]Zakres [%]Dokładność
4-20m 0-100 25c

dBm

ZakresWybór impedancjiImpedancja wejściowaFunkcja
-29,83dBm-03,80dB 4-1200 10M Ω, 60pF ACmV
-01,09dBm-62,22dB 4-1200 10M Ω, 60pF ACV

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms

Wybór impedancji: 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200 Ω

Producent:Brymen

Kraj pochodzenia: Tajwan

Zgodność z normami:

 • PN-EN61010-1 (druga edycja)
 • CSA C22.2 nr 61010-1-92
 • IEC61010-1 (druga edycja)
 • Kat. IV 1000V AC/DC

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326-1
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-5

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
 • Ochrona przeciwprzepięciowa 12kV (1,2/50us SURGE)

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz LCD 4 4/5 cyfry, maksymalne wskazanie 50000

DCV: 5 4/5 max. 500000, Hz: 5 cyfr max. 99999

Wyświetlacz podwójny

Próbkowanie: 1,25 razy/s ; dla 5 4/5 cyfry 5 razy/s 

Wskaźnik analogowy - Bargraf

Liczba segmentów 41

Próbkowanie 60 razy/s

Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie bateryjne - bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) 1 szt.

Sygnalizacja wyczerpania baterii poniżej napięcia ok. 7V

Automatyczne wyłączenie zasilania po 17 min. bezczynności

Warunki pracy: 0°C÷45°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.45°C

Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%

Maksymalna wysokość pracy: 2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego 2

Wymiary i masa

Wys. (Dł.) [mm]Szer. [mm]Głęb. [mm]Masa [g]
208 103 64,5 635g

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne:

 • Sonda temperatury
 • TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
 • Interfejs USB BU-86X [nr kat.102043]

BI*102092

Opis

Producent
BRYMEN
Opakowanie
Pudełko
Ilość sztuk w opakowaniu
1 szt.
Grupa aparatury pomiarowej do pomiarów elektrycznych
Multimetry cyfrowe i analogowe
Multimetry
cyfrowe

16 innych produktów w tej samej kategorii: