Multimetr TRMS, AC+DC, dBm, USB - Brymen BM867s

Multimetr TRMS, AC+DC, dBm, USB - Brymen BM867s

: BI*102093
: nowy
0,00 zł
Brutto

Multimetr TRMS, AC+DC, dBm, USB - Brymen BM867s

Dane:

 • Producent: Brymen
 • nr katalogowy: 102093

Brymen BM867s to multimetr profesjonalny „heavy duty” z dokładnością bazową 0,03% (DCV). Może służyć jako multimetr wzorcowy w systemach jakości i do pomiarów w przemyśle z uwagi na najwyższy poziom ochrony. Oferuje b. dużo funkcji łącznie z pomiarem przewodności (nS), tłumienia (dBm) i pętli sterowania (%4~20mA). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna (TrueRMS) dla ACV/ACA w paśmie częstotliwości do 20kHz i także ze składową stałą (AC, DC+AC). Dalsze funkcje to wychwytywanie krótkotrwałych impulsów CREST Max/Min (nawet 0,8ms), rejestracja (Max, Min, Avg) i pomiar różnicowy (obydwie z automatyczną zmianą zakresów). Wysoki stopień ochrony: przeciążenie 1000V, przepięcia 12kV, bezpieczeństwo CAT IV 600V. Miernik ma podwójny, podświetlany LCD ze zliczaniem 50000/500000(DCV) i próbkowaniem 5x/s oraz szybki bargraf analogowy. Wyjście USB do współpracy z PC.

True RMS do 100kHz (AC&AC+DC), LCD 5-4/5 cyfry (500 000 max), CAT IV 1000V, ochrona przeciwprzepięciowa 12 kV, VFD, USB

BM 869s, BM 867s to multimetry tajwańskiej firmy BRYMEN, jednego z czołowych producentów wysokiej jakości przyrządów pomiarowych.

BM 869s oferuje mnogość funkcji, łącznie z pomiarem przewodności (nS), tłumienia (dBm), pętli prądowej (4~20mA), dwukanałowym pomiarem temperatury i ekstremalnymi zakresami innych wielkości.

BM 869s wprowadza nową funkcję VFD (Variable Frequency Drive) jednoczesnego pomiaru napięcia i częstotliwości dedykowaną do pomiarów większości napędów z przemiennikami częstotliwości w zakresie napięć 5~1000V i częstotliwości 5~440Hz.

BM 869s mierzy rzeczywistą wartość skuteczną prądów i napięć przemiennych, także ze składową stałą (AC+DC) w paśmie częstotliwości 20Hz~100kHz dla napięć i 40Hz~100kHz dla prądów.

BM 867s oferuje również wiele funkcji, łącznie z pomiarem przewodności (nS), tłumienia (dBm) i pętli prądowej (4~20mA). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna prądów i napięć przemiennych, także ze składową stałą, w paśmie częstotliwości 45Hz~20kHz dla napięć i 45~1kHz dla prądów.

Przyrządy posiadają podwójny podświetlany wyświetlacz LCD z 41 - segmentowym szybkim bargrafem. Pierwszy wyświetlacz zlicza do 50 000 max (99 999 dla Hz) z próbkowaniem 5x/s i jest przełączany na 500 000 max (przy pomiarze DCV); pomocniczy zlicza do 9999 max.

Zastosowane algorytmy umożliwiają uzyskanie ciekawych zestawień odczytu mierzonych wielkości. Poza typowym jednoczesnym wyświetlaniem ACV + Hz, ACA + Hz, dBm + Hz, Hz + %Duty możliwy jest jednoczesny odczyt DCV +ACV, (DCV+ACV) + ACV, DCA + ACA, (DCA+ACA) + ACA, a więc oglądanie składowej stałej i przemiennej wartości True RMS lub składowej przemiennej na tle całkowitej wartości True RMS (AC+DC)i innych kombinacji mierzonych wielkości.

Wysoki stopień bezpieczeństwa (CAT IV 1000V), ochrony przeciwprzepięciowej (12kV) i ochrony przeciążeniowej na wszystkich zakresach pozwala na stosowanie przyrządów w przemyśle i energetyce, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, zapewniając przy tym bezpieczeństwo pomiarów i pełną ochronę przed uszkodzeniami.

FUNKCJE I CECHY SPECJALNE

 • VFD V&Hz - innowacyjna funkcja pozwalająca mierzyć jednocześnie częstotliwość 5~440Hz i napięcie 5~1000V (BM 869s); funkcja dedykowana do pomiaru większości rodzajów falowników
 • CREST - rejestracja z automatyczną zmianą zakresów wartości MAX, MIN impulsów o czasie trwania nie mniej niż 1ms
 • REC - 50ms rejestracja z automatyczną zmianą zakresów wartości MAX, MIN i AVG (średnia) z pomiarów
 • BEEP-JACK™ - akustyczny i wizualny alarm złego podłączenia przewodów pomiarowych

POZOSTAŁE CECHY

• Podwójny, podświetlany LCD z 41 - segmentowym bargrafem analogowym

• Szybkie próbkowanie: LCD 5 x/s (tryb 50 000 max), bargraf analogowy 60 x/s

• Bardzo szybkie autozakresy

• Wybór zakresów automatyczny lub manualny

• Bazowa dokładność 0,02% (DCV-BM 869s), 0,03% (DCV-BM 867s)

• Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej AC&AC+DC dla napięć przemiennych: (25Hz~100kHz) - BM 869s, (25Hz~20kHz) -BM 867s i prądów przemiennych: (40Hz~100kHz) - BM 869s, (40Hz~1kHz) - BM 867s

• Pomiar konduktancji (nS) - wirtualne rozszerzenie pomiaru rezystancji do GΩ, pozwalające mierzyć upływności

• Pomiar dBm z wyborem 20 impedancji od 4Ω~1200Ω

• Pomiar pojemności aż do 25mF

• Dwukanałowy pomiar temperatury z jednoczesnym wyświetlaniem T1&T2 lub T2&T1-T2 (BM 869s)

• Bezpośrednie przejście do pomiaru Hz podczas pomiaru ACV i ACA

• Δ - pomiar różnicowy

• Optyczne złącze USB do współpracy z PC

• HOLD - “zamrożenie” pomiaru na LCD

• Inteligentne automatyczne wyłączanie (po 17 minutach)

• Sygnalizacja wyczerpania baterii

• Uniwersalna podstawka mogąca służyć do postawienia lub do zawieszenia przyrządu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne:

 • TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
 • impulsów >1ms
 • REC - rejestracja wartości MAX, MIN
 • + AVG
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)

Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%

Test ciągłości

Zakres min. wykrywalności R [Ω]Zakres max. wykrywalności R [Ω]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
20 200 1450 1050

Czas odpowiedzi <100us

DCV - napięcie stałe

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [Ω]Imp. wej. [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500m 0,01m 0,03 2 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,03 2 10M 60p 1450 1050
50 0,001 0,04 2 10M 60p 1450 1050
500 0,01 0,05 2 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 0,15 2 10M 60p 1450 1050

Rozdzielczość podano dla trybu wyświetlania do 50000 max

ACV - napięcie przemienne

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500m 0,01m 20 45 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 20 45 10M 60p 1450 1050
50 0,001 20 45 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20 45 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20 45 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,8 60 45 300 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
50 0,001 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
500 0,01 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1,0 40 45 300 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,8 40 300 1k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1,0 40 300 1k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m *1dB 1k 20k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 *2dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 *2dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 *3dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1k 20k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 20k 100k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 20k 100k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 20k 100k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20k 100k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20k 100k 10M 60p 1450 1050

Współczynnik szczytu:

 • CF<4,5:1 w połowie skali
 • CF<2,25:1 w pełnej skali

Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr

Napięcie DCV+ACV

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500m 0,01m 20 45 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 20 45 10M 60p 1450 1050
50 0,001 20 45 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20 45 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20 45 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,8 60 45 300 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
50 0,001 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
500 0,01 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1,0 40 45 300 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,8 40 300 1k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1,0 40 300 1k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m *1dB 1k 20k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 *2dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 *2dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 *3dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1k 20k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 20k 100k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 20k 100k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 20k 100k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20k 100k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20k 100k 10M 60p 1450 1050

Współczynnik szczytu:

 • CF<4,5:1 w połowie skali
 • CF<2,25:1 w pełnej skali

Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr

DCA - prąd stały

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 0,15 20 150 600 1
5000u 0,1u 0,1 20 150 600 1
50m 0,001m 0,15 20 3,3 600 1
500m 0,01m 0,15 30 3,3 600 1
5 0,0001 0,5 20 0,045 600 10
10 0,001 0,5 20 0,045 600 10

10A pomiar ciągły, 15A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

Prąd DCA+ACA

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Czestotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 1,0 40 50 60 150 600 1
5000u 0,1u 1,0 40 50 60 150 600 1
50m 0,001m 1,0 40 50 60 3,3 600 1
500m 0,01m 1,0 40 50 60 3,3 600 1
5 0,0001 1,0 40 50 60 0,045 600 10
10 0,001 1,0 40 50 60 0,045 600 10
500u 0,01u 1,0 40 40 1k 150 600 1
5000u 0,1u 1,0 40 40 1k 150 600 1
50m 0,001m 1,0 40 40 1k 3,3 600 1
500m 0,01m 1,0 40 40 1k 3,3 600 1
5 0,0001 1,0 40 40 1k 0,045 600 10
10 0,001 1,0 40 40 1k 0,045 600 10
500u 0,01u 1k 20k 150 600 1
5000u 0,1u 1k 20k 150 600 1
50m 0,001m 1k 20k 3,3 600 1
500m 0,01m 1k 20k 3,3 600 1
5 0,0001 1k 20k 0,045 600 10
10 0,001 1k 20k 0,045 600 10
500u 0,01u 20k 300k 150 600 1
5000u 0,1u 20k 300k 150 600 1
50m 0,001m 20k 300k 3,3 600 1
500m 0,01m 20k 300k 3,3 600 1
5 0,0001 20k 300k 0,045 600 10
10 0,001 20k 300k 0,045 600 10

10A pomiar ciągły, 15A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

Rezystancja

Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Napięcie rozwartego obwodu [V]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
500 0,01 0,1 10 3 600 600
5k 0,0001k 0,1 6 1,3 600 600
50k 0,001k 0,1 6 1,3 600 600
500k 0,01k 0,1 6 1,3 600 600
5M 0,0001M 0,4 6 1,3 600 600
50M 0,001M 2,0 10 1,3 600 600
*99nS 0,01nS 2,0 10 1,3 600 600

Pojemność

Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
50n 0,01n 0,8 3 600 600
500n 0,1n 0,8 3 600 600
5u 0,001u 1,5 3 600 600
50u 0,01u 2,5 3 600 600
500u 0,1u 3,5 5 600 600
5m 0,001m 5,0 5 600 600
25m 0,01m 6,5 5 600 600

Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

Częstotliwość

Zakres [Hz]DokładnośćCzułośćFunkcja
5-1M 0,002%+4c 2,5V (prostokąt) DCmV-Logic
10-200k 0,02%+4c 100mV 500mV
10-200k 0,02%+4c 0,5V 5V
10-100k 0,02%+4c 5V 50V
10-100k 0,02%+4c 50V 500V
10-10k 0,02%+4c 500V 1000V
10-10k 0,02%+4c 50 μA 500 μA
10-10k 0,02%+4c 500 μA 5000 μA
10-10k 0,02%+4c 5mA 50mA
10-10k 0,02%+4c 50mA 500mA
10-3k 0,02%+4c 1A 5A
10-3k 0,02%+4c 10A 10A

Wypełnienie impulsu

Zakres [%]DokładnośćCzęstotliwość [Hz]
0,10-99,99 3c/kHz+2c 5-500k

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego

przeciążeniowe 600VDC/600VACrms

Test diod

Napięcie rozwartego obwodu (DC)Prąd pomiarowyZakresRozdzielczośćDokładność
3,5V 0,4mA 0-2V 0,0001 1,0%+1c

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego przeciążeniowe 600VDC/600VACrms

Test pętli prądowej

Zakres [A]Zakres [%]Dokładność
4-20m 0-100 25c

dBm

ZakresWybór impedancjiImpedancja wejściowaFunkcja
-29,83dBm-03,80dB 4-1200 10M Ω, 60pF ACmV
-01,09dBm-62,22dB 4-1200 10M Ω, 60pF ACV

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms

Wybór impedancji: 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200 Ω

Producent: Brymen

Kraj pochodzenia: Tajwan

Zgodność z normami:

 • Kat. IV 600V AC/DC
 • Kat. IV 300V AC/DC
 • Kat. IV 1000V AC/DC
 • CSA C22.2 nr 61010-1-92
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)
 • IEC61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326-1
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-5
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-4

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz LCD 4 4/5 cyfry, maksymalne wskazanie 50000

DCV: 5 4/5 max. 500000, Hz: 5 cyfr max. 99999

Wyświetlacz podwójny

Próbkowanie: 5 razy/s ; 1,25 razy/s dla 5 4/5 cyfry

Wskaźnik analogowy - Bargraf

Liczba segmentów 41

Próbkowanie 60 razy/s

Zasilanie bateryjne - bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) 1 szt.

Sygnalizacja wyczerpania baterii poniżej napięcia ok. 7V

Automatyczne wyłączenie zasilania po 17 min. bezczynności

Warunki pracy: 0°C÷45°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.45°C

Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%

Maksymalna wysokość pracy: 2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego 2

Wymiary i masa:

Wys. (Dł.) [mm]Szer. [mm]Głęb. [mm]Masa [g]
208 103 64,5 635g

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne:

 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
 • Interfejs USB BU-86X [nr kat.102043]

BI*102093

Opis

Producent
BRYMEN
Opakowanie
Pudełko
Ilość sztuk w opakowaniu
1 szt.
Grupa aparatury pomiarowej do pomiarów elektrycznych
Multimetry cyfrowe i analogowe
Multimetry
cyfrowe

16 innych produktów w tej samej kategorii: