Multimetr TRMS EF,T, RS232/USB - Brymen BM257s

Multimetr TRMS EF,T, RS232/USB - Brymen BM257s

: BI*102085
: nowy
0,00 zł
Brutto

Multimetr TRMS EF,T, RS232/USB - Brymen BM257s

Dane:

 • Producent: Brymen
 • nr katalogowy: 102085

BM 250s to seria kompaktowych multimetrów profesjonalnych z interesującym doborem funkcji i możliwości pomiarowych oraz z najwyższym stopniem ochrony. Dzięki niewielkim rozmiarom i dużej ilości funkcji są bardzo chętnie stosowane w służbach utrzymania ruchu, przemyśle i energetyce: od automatyka przemysłowego do instalatora. Seria BM 250s posiada ulepszone, ergonomiczne obudowy. Przyrządy te wyposażono w wyświetlacze cyfrowe również o wysokim zliczaniu (do 6000 max) i próbkowaniem 5 razy/s oraz szybkie bargrafy analogowe z próbkowaniem 40 razy/s. BM 257s posiada innowacyjną funkcję AutoCheck™ pozwalającą na automatyczny pomiar ACV, DCV i R bez wybierania tych funkcji. Napięcia są mierzone przy tym z obniżoną impedancją - co ma duże znaczenie podczas pomiarów w instalacjach elektrycznych. BM 257s umożliwia również pomiar dość krótkich impulsów i prądów rozruchowych o czasie trwania nie mniej niż 5ms (funkcja CREST). Przyrządy serii BM 250s posiadają ponadto optyczne złącze USB do współpracy z PC oraz funkcję bezdotykowej identyfikacji napięcia AC.

Cechy specjalne multimetru Brymen BM257s:

AutoCheck™ - automatyczna selekcja LoZ DCV, LoZ ACV, Ω dzięki analizie sygnału wejściowego i wewnętrznemu algorytmowi przyrządu, który zapewnia pomiary z obniżoną impedancją (BM 257s)

CREST - rejestracja z automatyczną zmianą zakresów wartości MAX, MIN,MAX- -MIN (Vp-p) impulsów o czasie trwania > 5ms (BM 257s)

REC - 50ms rejestracja z automatyczną zmianą zakresów wartości MAX,MIN, MAX-MIN i AVG (średnia) z pomiarów (BM 257s)

BEEP-JACK™ - akustyczny i wizualny alarm złego podłączenia

EF-Detection - bezdotykowe wykrywanie obecności napięcia AC przy pomocy anteny umieszczonej u góry obudowy

Podstawowe dane miernika Brymen BM257s:

• Wyświetlacz cyfrowy: 6000 max

• Szybkie próbkowanie: LCD 5 razy/s, bargraf analogowy 40 razy/s

• Szybka automatyczna zmiana zakresów

• Wybór zakresów automatyczny lub manualny

• Bazowa dokładność 0,2% (DCV)

• Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej AC dla napięć i prądów (BM 257s) w paśmie nawet 50Hz~2kHz

• Bezpośrednie przejście do pomiaru Hz podczas pomiaru DCV, ACV, ACA, (BM 257s także z AutoCheck™)

• Δ - pomiar różnicowy z automatyczną zmianą zakresów

• Optyczne złącze USB do współpracy z PC

• HOLD - “zamrożenie” pomiaru na LCD

• Inteligentne automatyczne wyłączanie (po 30 minutach)

• Sygnalizacja wyczerpania baterii

• Uniwersalna podstawka umożliwiająca postawienie lub zawieszenie przyrządu

• Obudowa z trudno zapalnego tworzywa

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

 • Współczynnik temperaturowy:
 • nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
 • Dokładność:
 • +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%

Test ciągłości-

Zakres min. wykrywalności R [Ω]Zakres max. wykrywalności R [Ω]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
10 80 600 600
 • Czas odpowiedzi
  • 32ms

DCV - napięcie stałe

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [Ω]Imp. wej. [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
60m 0,01m 0,2 3 10M 50p 600 600
600m 0,1m 0,2 3 10M 50p 600 600
6 0,001 0,2 3 10M 50p 1450 1050
60 0,01 0,2 3 10M 50p 1450 1050
600 0,1 0,2 3 10M 50p 1450 1050
1000 1 0,2 3 10M 50p 1450 1050
1000 (AutoCheck) 1 (0,001) 1,3 3 2,5k 120p 600 600
 • NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
  • 60dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
  • AutoCheck: Impedancja wejściowa narasta powyżej 50V i wynosi: 15k Ω dla 100V, 100k Ω dla 300V, 250k Ω dla 600V, 375k Ω dla 1000V
 • CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
  • 100dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k Ω)

ACV - napięcie przemienne

Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
60m 0,01m 1,0 5 50 400 10M 50p 600 600
600m 0,1m 1,0 5 50 400 10M 50p 600 600
6 0,001 1,0 5 50 400 10M 50p 1450 1050
60 0,01 1,0 5 50 400 10M 50p 1450 1050
600 0,1 1,0 5 50 400 10M 50p 1450 1050
1000 1 1,0 5 50 400 10M 50p 1450 1050
1000 (AutoCheck) 0,001/1 1,4 5 50 60 2,5k 120p 600 600
 • Współczynnik szczytu:
  • CF<6:1 w połowie skali
  • CF<3:1 na całej skali
 • CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
  • 60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)
 • AutoCheck: Impedancja wejściowa narasta powyżej 50V i wynosi: 15k Ω dla 100V, 100k Ω dla 300V, 250k Ω dla 600V, 375k Ω dla 1000V

DCA - prąd stały

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
600u 0,1u 0,5 3 10 500 0,63
6000u 1u 0,5 3 10 500 0,63
60m 0,01m 0,5 3 1,7 500 0,63
600m 0,1m 0,5 3 1,7 500 0,63
6 0,001 0,5 3 0,02 600 10
8 0,01 0,5 3 0,02 600 10
 • 8A pomiar ciągły, 8-15A przez 30s. z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

ACA - prąd przemienny

Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
600u 0,1u 1,0 3 50 400 100 500 0,63
6000u 1u 1,0 3 50 400 100 500 0,63
60m 0,01m 1,0 3 50 400 1,7 500 0,63
600m 0,1m 1,0 3 50 400 1,7 500 0,63
6 0,001 1,0 3 50 400 0,02 600 10
8 0,01 1,0 3 50 400 0,02 600 10

 • 8A pomiar ciągły, 8-15A przez 30s. z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
 • Współczynnik szczytu:
 • CF<6:1 w połowie skali
 • CF<3:1 na całej skali

Rezystancja

Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Napięcie rozwartego obwodu [V]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
600 0,1 0,5 4 0,45 600 600
6k 0,001k 0,5 4 0,45 600 600
60k 0,01k 0,5 4 0,45 600 600
600k 0,1k 0,5 4 0,45 600 600
6M 0,001M 0,7 4 0,45 600 600
60M 0,01M 1,2 4 0,45 600 600
60M (AutoCheck) 0,01 (0,01M) 1,2 10 0,45 600 600


Pojemność

Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
60n 0,01n 2,0 5 600 600
600n 0,1n 2,0 5 600 600
6u 0,001u 1,5 5 600 600
60u 0,01u 1,5 5 600 600
600u 0,1u 1,5 5 600 600
3000u 1u 2,0 5 600 600
 • dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

Częstotliwość-

Zakres [Hz]DokładnośćCzułośćFunkcja
5-500k 0,03%+2c 3Vpeak (prostokąt) mV
5-1M 0,03%+2c 5Vpeak (prostokąt) mV
10-10k 0,03%+3c 0,4V 6V
10-50k 0,03%+3c 4V 60V
10-50k 0,03%+3c 40V 600V
45-1k 0,03%+3c 400V 1000V
10-10k 0,03%+3c 40 μA 600 μA
10-10k 0,03%+3c 400 μA 6000 μA
10-10k 0,03%+3c 4mA 60mA
10-10k 0,03%+3c 40mA 600mA
10-1k 0,03%+3c 1A 6A
10-1k 0,03%+3c 6A 10A


Temperatura

Wartość min [°C]Wartość max [°C]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenia DCpeak [V]Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
-50 1000 0,3 3 600 600
 • Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

Test diod

Napięcie rozwartego obwodu (DC)Prąd pomiarowyZakresRozdzielczośćDokładność
<1,8VDC 0,56mA 1V 0,001V 1,0%+3c

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego przeciążeniowe 600VDC/600VACrms

Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Wskazanie bargrafu

Wartość napięcia [V]Wskazanie bargrafu
10-36V -
23-83V - -
59-165V - - -
124-330V - - - -
250V, 1000V - - - - -

Producent: Brymen

Kraj pochodzenia: Tajwan

Zgodność z normami:

 • Kat. III 600V AC/DC
 • Kat. IV 300V AC/DC
 • Kat. II 1000V AC/DC
 • IEC61010-1 (druga edycja)
 • UL61010-1 (druga edycja)
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-5

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Ochrona przeciwprzepięciowa:

 • 6,5kV (1,2/50μs SURGE)

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz: LCD 3 5/6 cyfry, maksymalne wskazanie 6000

Próbkowanie: 5 razy/s

Wskaźnik analogowy - Bargraf

Liczba segmentów: 24

Próbkowanie: 40 razy/s

Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie bateryjne: baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) 2 szt.

Sygnalizacja wyczerpania baterii

Automatyczne wyłączenie zasilania po 34 min. bezczynności

Warunki pracy: 0°C÷40°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.40°C

Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%

Maksymalna wysokość pracy: 2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego: 2

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne:

 • Sonda temperatury
 • TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
 • BMH-01 - wieszak magnetyczny
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
 • Interfejs USB BRUA-20X
BI*102085

Opis

Producent
BRYMEN
Opakowanie
Pudełko
Ilość sztuk w opakowaniu
1 szt.
Grupa aparatury pomiarowej do pomiarów elektrycznych
Multimetry cyfrowe i analogowe
Multimetry
cyfrowe

16 innych produktów w tej samej kategorii: